ΓΛΙΑΡΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Χειρουργός
Πεντέλης 7, Μεταμόρφωση
τηλ.: 210 28 53 838

2 μηχανήματα Dermatic 1

1 μηχάνημα Ιnfini MFR (ιατρείο Σάμου)

1 μηχάνημα Plasmage (ιατρείο Τήνου)